GARANTIEVOORWAARDEN

Je hebt 2 jaar garantie op een nieuwe HEYBIKE elektrische fiets en 1 jaar op een nieuwe accu, die fabricage- en materiaalfouten dekt.

Garant: Heybike GmbH, Flinger Broich 18, 40235 Düsseldorf, Duitsland.

De wettelijke garantierechten van de consument worden niet beperkt door onze garantie. Het gebruik van deze rechten is gratis. De garantie gaat in op de dag dat het product wordt geleverd. Als deze informatie niet beschikbaar of onduidelijk is, gaat de garantie in op de datum van eerste aankoop volgens de originele factuur of kassabon.

PLAATSELIJK TOEPASSINGSGEBIED

Onze garantieverklaring geldt uitsluitend voor Heybike elektrische fietsen (inclusief originele Heybike fietsaccu’s) die bij Heybike zijn gekocht en worden gebruikt in de volgende landen:

Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Polen, Tsjechië, Denemarken, Zweden, Finland, Italië, Letland, Litouwen, Estland, Kroatië, ongeacht of de gebruiker zijn of haar woonplaats binnen of buiten deze landen heeft.

HOE U EEN GARANTIECLAIM INDIEN ALS UW PRODUCTEN EEN DEFECT VERWACHTEN

Om aanspraak te maken op uw garantie, volgt u onderstaande stappen:

Neem contact op met de klantenservice van Heybike: Informeer onze klantenservice over het probleem. Wij kunnen u vragen om een ​​aankoopbewijs en een gedetailleerde beschrijving van het defect te overleggen. Stuur ons indien mogelijk foto's of video's. Om veiligheidsredenen moet u stoppen met het gebruik van het product totdat het probleem is opgelost.

Samenwerking met Heybike Klantenservice: Onze klantenservice zoekt samen met u naar mogelijke oplossingen. Hierbij kunt u denken aan instructies voor eenvoudige zelfreparaties, verwijzing naar een officieel servicepunt, vergoeding van reparatiekosten bij een gespecialiseerde werkplaats naar keuze of het terugsturen van het product naar Heybike voor verwerking. Wij begeleiden u door het proces en leveren indien nodig originele of gelijkwaardige vervangende onderdelen.

Houd er rekening mee dat u ons op de hoogte moet stellen en onze goedkeuring moet verkrijgen voordat u reparaties uitvoert. Ongeautoriseerde reparaties kunnen van invloed zijn op de mogelijkheid om het defect te inspecteren en te bepalen of het onder de garantie valt. De garantie kan komen te vervallen als reparaties worden uitgevoerd zonder onze voorafgaande toestemming.

De garantie is niet van toepassing op: schade of defecten als gevolg van ongelukken, onjuiste montage of installatie van het product door de gebruiker, oneigenlijk of nalatig gebruik, wijziging of wijziging van het product, onderhoud dat in strijd is met de productinstructies (bijvoorbeeld gebrek aan onderhoud aan het product). remmen) of slijtage of defecten die verband houden met het normale gebruik of de normale levensduur van het product.